Image

Behandelen van chronische pijn met Reducept VR Bril

Controle over je pijn.

  • Twee à drie sessies per week gedurende 4 weken;
  • Pijn management gebaseerd op wetenschap;
  • Extra ondersteuning door middel van werkboek met oefeningen.

Chronische pijn is pijn die langer dan 3 maanden aanwezig is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen lijdt aan chronische pijn. De oorzaak van chronische pijn kan divers zijn. Het kan ontstaan na bijvoorbeeld een auto-ongeluk of sportblessure, maar het kan ook door langdurige stress of verkeerde werkhouding komen. Als de pijn al langer aanwezig is of heftig is van aard, dan ontstaat er soms ook angst om te bewegen. Een onnatuurlijk beweegpatroon en toenemende beperkingen kunnen dan een gevolg zijn.

Bij FYNN Fysio kunnen we bij chronische pijnklachten behandelmethodes zoals fysiotherapie, oefentherapie, psychosomatische benadering, dry needling of manuele therapie toepassen.

Indien er sprake is van (een kans op) chronische pijn kunnen wij u ook van dienst zijn met het toepassen een VR-bril volgens de Reducept-methode. Reducept wordt door FYNN Fysio in gezet als aanvulling in de behandeling van langdurige pijn.

Reducept

Reducept traint de hersenen. Door middel van een virtuele training met hulp van een VR bril kunt u uw hersenen leren om de controle over uw pijn te verbeteren en hiermee de pijn te verminderen. Het belangrijkste is dat u uw hersenen kunt trainen om ook op lange termijn meer grip op je pijn te krijgen. Reducept is gebaseerd op succesvolle bewezen methoden. Reducept bouwt voort op de pijntheorie “Explain Pain” van Moseley & Butler. Daarnaast zijn andere bewezen studies en theorieën gebruikt. Reducept is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en zorgverleners.

Hoe gaan we te werk?

Intake

Bij de intake zal de fysiotherapeut of oefentherapeut samen met u bekijken of behandeling met de VR bril in uw situatie van toepassing is. Mocht dit het geval zijn dan wordt u door de fysio/oefentherapeut uitgebreid ondersteund en geïnformeerd over de werkwijze. Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie/oefentherapie wordt de intake door uw zorgverzekeraar vergoed.

Indien uit de intake blijkt dat behandeling met de VR bril in uw situatie geschikt is, is het de bedoeling dat u in een periode van vier weken twee à drie keer per week gaat trainen. Een keer per week oefent u met de therapeut, de andere twee sessies oefent u zelfstandig met de VR bril op de praktijk. Aanvullend krijgt u ook een werkboek mee met informatie en oefeningen.

Behandeling met de VR bril maakt deel uit van reguliere fysiotherapie of oefentherapie. De zittingen worden als u aanvullend verzekerd bent dus vergoed.


Locaties
Zuiderburen en Techum, Leeuwarden.


Onze specialisten