glip.jpg


Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
Van overgewicht/ obesitas naar een betere kwaliteit van leven.

FYNN Fysio helpt jou bij het verbeteren van je leefstijl. We bieden hiervoor een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aan door middel van het COOL-programma.  De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een traject voor mensen met obesitas of overgewicht met als doel gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven. Je leert hoe je een gezonde balans vindt tussen voeding, beweging, slaap en ontspanning.

Doel

Het doel van de GLI is het behalen van een gezondere leefstijl voor mensen met overgewicht. Dit verloopt  door middel van advies en begeleiding bij voeding, beweging,maar ook bij slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid.


Begeleiding

De gecombineerde leefstijlinterventie bij FYNN Fysio zal bestaan uit een combinatie van individuele consulten en groepsbijeenkomsten. Onze leefstijlcoach steunt jou gedurende 2 jaar in het halen van jouw persoonlijke doelen. De groepsbijeenkomsten zullen een ondersteunende omgeving bieden waarin mensen elkaar kunnen motiveren en tips kunnen delen over het bereiken van een gezonde levensstijl.

Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol.

Programma

Het CooL-programma richt zich op gedragsverandering. Je leert wat een gezonde leefstijl is en hoe je dit bereikt en je gaat deze gezonde leefstijl eigen maken waardoor je die levenslang behoud.

Het COOL programma duurt 2 jaar en bestaat uit 2 onderdelen:

 1. een basisprogramma van 8 maanden
 2. een onderhoudsprogramma van 16 maanden. 

Beide programma-delen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast 3.5 uur aan individuele gesprekken.Tijdens dit  traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft onze leefstijlcoach een ondersteunende rol. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Wat leer je?

 • Je leert welke aanpak het beste bij jou past en gaat realistische doelen stellen;
 • Je leert om om te gaan met moeilijke momenten en verleidingen;
 • Je leert gewoontes om te buigen naar een gezondere leefstijl;
 • Je leert wat gezonde voeding is;
 • Je leert een gezond beweegpatroon aan
 • Je leert beter om te gaan met stress
 • Je leert jezelf een gezond slaappatroon aan;
 • Je leert jezelf beter ontspannen;

Uitgangspunten en kosten

Je komt in aanmerking voor de GLI als:
 • Je een BMI hebt boven de 30.
 • Je een BMI tussen de 25 en 30 en een buikomvang van meer dan 88 cm hebt (vrouwen):
 • Je een BMI tussen de 25 en 30 en een buikomvang van meer 102 cm hebt (mannen).
 • Je een BMI hebt tussen de 25 en 30 en (een verhoogd risico op) diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, artrose of slaapapneu;
  Je gemotiveerd bent om je leefstijl voorgoed te veranderen.

Verwijzing

Om deel te nemen de GLI is een verwijzing van de huisarts nodig. De meeste zorgverzekeraars accepteren ook de verwijzing van een internist en in sommige gevallen een andere specialist. De verwijzer stelt aan de hand van de NHG-richtlijn en de zorgstandaard Obesitas vast of jij voldoet aan de inclusiecriteria. Let op: de verwijzing verloopt via VIP Live (niet via Zorgdomein of zorgmail)

Het CooL-programma wordt onder voorwaarden vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken.
Deelname is dus kosteloos maar er horen wel een aantal verwachtingen bij. Het is de bedoeling dat je alle sessies aanwezig bent en ook tussendoor aan de slag gaat met de doelen die je hebt gesteld.

Locatie

FYNN Fysio biedt GLI groepsbijeenkomsten aan op in Leeuwarden, locatie de Techumerpleats. De individuele afspraken vinden plaats in Franeker en/of in Leeuwarden, Zuiderburen.

Ook voor werkgevers

Het COOL-programma is er ook voor werkgevers. Gezonde medewerkers hebben meer werkplezier en zetten zich harder in voor de organisatie. Met als effect minder ziekteverzuim, een betere werksfeer en een hogere productiviteit. Creëer dus een vitale werkomgeving door je medewerkers te activeren om te werken aan een gezonde leefstijl.

Het COOL programma kan binnen jouw organisatie en op locatie worden aangeboden aan een groep van ongeveer 12 tot maximaal 15 medewerkers. De kosten worden vergoed door de zorgverzekering.

Startdatum
Voorlopig worden geen nieuwe GLI groepen opgestart. Zodra we weer een groep gaan opstarten zal dit bekend worden gemaakt via deze website en Social Media.

 

 

 

Onze specialisten

Image