Fitz beter gezond

Fitz beter gezond

 

Door aanbieders van vitaliteitsdiensten én zorg onder één dak samen te laten werken zijn er korte lijnen, leren we van elkaar en ontstaat er meer ruimte voor innovatie. Dat begint al in Zuiderburen, Leeuwarden, bij Fitz, waar je terecht kunt voor personal training, lifestyle- en voedingscoaching. Een aantal fysiotherapeuten van FYNN Fysio zijn ook werkzaam bij Fitz.

Voor meer informatie kijk op: Fitz Gym - Hét vitaliteitscentrum van Leeuwarden (fitzgymleeuwarden.nl)

Belife

Belife

 

FYNN Fysio maakt onderdeel uit van het BeLife Netwerk.
BeLife draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van werkend Nederland. Daarmee ondersteunen wij de doelen en successen van onze klanten. Onze oplossingen dragen bij aan vitale en duurzaam inzetbare medewerkers én gezonde en productieve werkplekken. Zo werken we aan een vitale koers voor organisaties.
Wij geloven dat in ieder mens een krachtig potentieel aanwezig is. Het is onze missie om mensen die vitale energie te laten ervaren en optimaal in te zetten.
Met elkaar elke dag een stap vooruit, dat verdient ieder mens en elke organisatie.
Zo werken wij met overtuiging en passie aan een gezonde & vitale koers voor iedereen in werkend Nederland.

Fysiek en mentaal fitte medewerkers zijn daarnaast ook een belangrijke basis voor elke werkgever omdat ze productiever zijn, meer plezier hebben in hun werk en minder verzuimen BeLife draagt met haar diensten en interventies bij aan de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers en aan een gezonde en vitale koers voor organisaties.

Langdurige gezondheidsproblemen kunnen  het dagelijks leven van de medewerker behoorlijk beïnvloeden. Denk aan onzekerheid over de toekomst of verlies van werkplezier en zelfs inkomenszekerheid. Wanneer deze gezondheidsproblemen leiden tot beperkte inzetbaarheid voor werk of zelfs tot langdurig verzuim, merkt niet alleen de medewerker maar ook de werkgever de nadelige gevolgen hiervan. Denk naast het gemis van de medewerker aan bijvoorbeeld het financiële  risico, onder andere door loondoorbetaling, mogelijk productieverlies of het moeten inzetten van vervangende capaciteit.

De vragen van onze klanten spelen vaak op 3 hoofdthema’s, namelijk:

Verzuim

‘Hoe krijg ik mijn medewerker weer aan het werk?’

Inzetbaar

‘Hoe kan ik als werkgever minder belastbare medewerkers productief en inzetbaar houden?‘

Preventie

 ‘Hoe draag ik als werkgever bij aan duurzaam gezonde, vitale en inzetbare medewerkers?’

Als partner van BeLife bieden de bedrijfsfysiotherapeut en vitaliteitscoach van  FYNN Fysio ondersteuning bij bovenstaande vraagstukken.

Voor meer informatie kijk op: BeLife Werkt

Schoudernetwerk Friesland

Schoudernetwerk Friesland

 

Schoudernetwerk Friesland is een werkgroep van fysiotherapeuten (waaronder manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten) die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en revalidatie van schouderaandoeningen.
Binnen de organisatie is er sprake van een intensief samenwerkingsverband met orthopeden. Dit zorgt voor korte lijnen tussen orthopeed en therapeut bij post-operatieve schouderrevalidatie.

Netwerk Chronische Pijn Friesland

Netwerk Chronische Pijn Friesland

 

Het Chronische Pijn Netwerk Friesland is in 2021 opgericht om samenwerking, kennisuitwisseling en gelijke vergoeding te stimuleren. 

 

Het doel van het netwerk is om in de regio Friesland toe te werken naar gelijke werkwijzen, duidelijke verwijsstromen, scholing en een vergoedingsstructuur die samenwerking tussen specialisten en (para)medici makkelijker maakt.

Keurmerk Fysiotherapie

Keurmerk Fysiotherapie

 

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Via deze stichting verkrijgen wij inzicht in de kwaliteit van ons fysiotherapeutisch handelen, dit is een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.Wij laten hiermee zien dat wij werken aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Voor meer informatie zie: Keurmerk Fysiotherapie - het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten

Samenwerkingspartners in Zuiderburen

Samenwerkingspartners in ZuiderburenOp de hoofdlocatie van FYNN Fysio in Zuiderburen zijn diverse partners werkzaam, waar wij, indien van toepassing, mee samenwerken.
Dit zijn:

Dietistenpraktijk Foodcare

Voetencentrum Wender

Certe

Logopediepraktijk de Huizumerpoort

Fitz Beter Gezond

Fysio Liifs

Van Hulten Elastische Kousen

Voor het maken van een afspraak kunt u rechtstreeks bij deze zorgverleners terecht.

Oedeemfysiotherapie en fysiotherapie bij oncologie

Friese Coöperatie Fysiotherapie

Fysio LiifS en FYNN Fysio slaan de handen ineen.

Wij bieden de oncologie- en /of oedeempatiënten de beste fysiotherapeutische zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen.

Sibrecht Spijkstra is praktijkhouder van Fysio LiifS en als  geregistreerd oedeem- en oncologiefysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen  van patiënten op het gebied van (lymf-) oedeem en/of oncologie. Fysio LiifS is tevens gevestigd in Heerenveen waar Sibrecht al vele jaren bovenstaande patiënten behandelt en begeleidt in alle fases van de ziekte.

Fysio LiifS en FYNN Fysio slaan de handen ineen en willen de oncologie- en /of oedeempatiënten de beste fysiotherapeutische zorg aanbieden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen.

Voor welke klachten/behandelingen kunt terecht bij Marian Bakker van FYNN Fysio of Sibrecht Spijkstra van Fysio LiifS?

Met betrekking tot oncologiefysiotherapie kunt u denken aan  revalidatie, zowel tijdens als na een (neo)-adjuvant traject, in de vorm van beweegadviezen zoals conditie-, spierkracht- en coördinatie/balans verbetering en begeleiding bij terugkeer naar werk of sport, maar ook als prehabilitatie ter voorbereiding op de oncologische ingreep die de patiënt te wachten staat.

Voor welke klachten/behandelingen kunt u terecht bij Sibrecht Spijkstra van Fysio LiifS?

U kunt denken aan behandeling en/of preventie van lymfoedeem. Dit kan ontstaan na een oncologische ingreep waarbij naast de tumor eventueel ook klierweefsel verwijderd wordt. U kunt hierbij denken aan hoofdhalsklier-, okselklier- liesklier- of intra-abdominale klierdissectie.

Behandeling kan bestaan uit: manuele lymfdrainage, lymfepomp, lymftaping, compressiemateriaal in diverse vormen of TEK aanmeten, het behandelen van littekens, verklevingen van fascies of Axillary Web Syndrom (AWS). Daarnaast is er aandacht voor zelfmanagement in de vorm van zelfmassage, beweegadviezen en huid- en hygiëne adviezen. Stimuleren tot behoud van zelfredzaamheid is erg belangrijk.

Bedrijf

Fysio LiifS

FYNN Fysio

Naam

Sibrecht Spijkstra

Marian Bakker

Functie

Algemeen, oedeem- en oncologiefysiotherapeut, fysiotherapeut-leefstijlcoach

Geregistreerd bij KNGF/NVFL, ONCONET

Algemeen, psychosomatisch fysiotherapeut, fysiotherapie bij Oncologie, Dry Needling, Hartcoherentie, behandeling van (chronische) pijn met o.a. Reducept VR Bril

Geregistreerd bij Keurmerk Fysiotherapie

Website

www.liifs.nl

www.fynnfysio.nl

Email

info@liifs.nl

info@fynnfysio.nl

Telefoon

06-18334351

058-2801525

Friese Coöperatie Fysiotherapie

Friese Coöperatie Fysiotherapie

 

FYNN Fysio is onderdeel van de FCF: de Friese Coöperatie Fysiotherapie. Dit is een coöperatie met een sterke positie in Friesland die zich onderscheidt door kwalitatief hoge, doelmatige en gespecialiseerde zorg.
De FCF fysiotherapiepraktijken zijn zichtbaar voor - en erkend door de cliënt, de zorgverzekeraar en andere zorgaanbieders.
Voor meer informatie kijk op: Fysiotherapie in Friesland – De Friese Coöperatie Fysiotherapie - (fcfysiotherapie.nl)

Longnetwerk Friesland

Longnetwerk Friesland

 

De longfysiotherapeuten van Netwerk Longfysiotherapie Friesland werken nauw samen met longartsen, longverpleegkundigen en fysiotherapeuten uit alle ziekenhuizen van Friesland. Het streven is om op korte termijn ook diëtisten nauwer te betrekken bij ons longnetwerk. FYNN Fysio is aangesloten bij het Netwerk Longfysiotherapie Friesland. Wij zijn specifiek geschoold in het onderzoeken, behandelen en trainen van patiënten met een longaandoening. U kunt hierbij denken aan COPD of COVID-19 nazorg.

Voor meer informatie, zie: Longnetwerk (COPD) - Longfysiotherapie in Friesland - (fcfysiotherapie.nl)

Dry Needling Domburg

Dry Needling Domburg

 

Praktijkhouder Jurjen Ament is als senior instructeur verbonden aan Dry Needling Domburg.
Onze fysiotherapeuten zijn opgeleid bij Dry Needling Domburg. Dry Needling Domburg kenmerkt zich door de de jaarlijks terugkerende terugkombijeenkomsten, zodat door middel van controlemomenten de kennis en vaardigheid wordt geborgd.

Tevens verzorgen wij, in samenwerking met andere senior- instructeurs, de provinciale en landelijke terugkomdagen in de regio Noord Holland, Friesland/Groningen/ Drenthe/ Overijssel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dryneedling@fynnfysio.nl, of kijk gerust eens op de website van Dry Needling Domburg.

Voor meer informatie over Dry Needling Domburg verwijzen wij u naar: DryNeedling.nl - Cursusinformatie in Nederland - Home

Techumerpleats

Techumerpleats

 

FYNN Fysio is hoofdhuurder van de Techumerpleats, gezondheidscentrum de Zuidlanden.

Een aantal fysiotherapeuten en de oefentherapeut van FYNN Fysio zijn tevens werkzaam in de Techumerpleats en werken daar, indien van toepassing, samen met de zorgverleners aldaar.

De coördinatie verloopt via de praktijkmanagers van FYNN Fysio; Margreeth Zuiderhof en Martha Ament.

Voor een uitgebreid overzicht van het totale aanbod van diensten vanuit de Techumerpleats verwijzen wij u naar de website van de Techumerpleats.

Voor meer informatie, zie: www.techumerpleats.nl

Centrum Bijzondere Tandheelkunde

MCL

 

Orofaciaal fysiotherapeut Jurjen Ament houdt regelmatig een gezamenlijk spreekuur met dr. A.P. Slagter, tandarts-gnatholoog bij het MCL (afdeling bijzonder tandheelkunde) en werkt hierbij samen met Ralph Lases en Alle Sterk, collega orofaciale fysiotherapeuten in Friesland.

Ook is er sprake van een goede afstemming en samenwerking met kaakchirurgen, KNO- artsen, tandartsen, logopedisten, het audiologisch centrum in Friesland.

 

Valpreventie

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/valpreventie-bij-ouderen

Bron: veiligheid.nl
Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. De directe medische zorgkosten van valongevallen schoten in 2020 al door de 1 miljard euro.

Wat doen wij eraan?
Ons doel is om valletsel bij ouderen te verminderen door effectieve interventies te ontwikkelen en kennis en expertise te verspreiden. Daarnaast maken we ons hard voor een meer structurele aanpak om de druk op de zorg en de stijgende zorgkosten te verminderen.

Signaleren en beweeginterventies aanbieden
Valpreventie is noodzakelijk om het aantal valongevallen te verminderen. Er is veel wetenschappelijk bewijs over hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden, en er zijn verschillende (kosten)effectieve interventies beschikbaar. Begin met het identificeren van ouderen met een verhoogd valrisico en het aanbieden van een valpreventieve beweeginterventie. Bijvoorbeeld In Balans en Otago.

Bij FYNN Fysio wordt regelmatig gebruik gemaakt van het  scholings- en informatie aanbod van Veiligheid.nl:  Kijk voor meer informatie op: https://www.veiligheid.nl/