Tarieven


Bent u aanvullend verzekerd bij de zorgverzekeraars waarmee wij een een contract hebben afgesloten, en heeft u recht op vergoeding voor uw fysiotherapie-behandeling, dan declareren wij maandelijks rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis.

Indien u uw nota particulier moet afrekenen omdat u niet aanvullend verzekerd bent, of het maximaal te vergoeden behandelingen bent overschreden, of verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben, ontvangt u van ons een nota.
Op de hoofdlocatie in Zuiderburen en bij sportcentrum Palestra verzoeken wij u direct per pin af te rekenen.

Bij declaraties uit de basisverzekering is het verplicht eigen risico van toepassing. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw fysiotherapie-behandelingen, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

In 2024 hebben wij geen contract afgesloten met:
- ENO


Tarieven FYNN Fysio 2024


 

 

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie 

56,00

Intake en onderzoek na verwijzing 

45,50

Zitting fysiotherapie

43,50

Zitting orofaciale fysiotherapie

51,50

Zitting manuele therapie

51,50

Zitting psychosomatische fysiotherapie

51,50

Screening en intake en onderzoek oefentherapie

56,00

Intake en onderzoek na verwijzing oefentherapie

45,50

Zitting oefentherapie

43,50

Zitting psychosomatische oefentherapie

51,50

Toeslag behandeling buiten de praktijk (aan huis / in inrichting)

12,00

Eenmalig consult fysiotherapie in praktijk

59,50

Echografie (indien geen onderdeel van behandeling fysiotherapie)

66,50

Eenvoudige korte rapportage

45,75

Uitgebreide tijdrovende rapportage

71,50

Niet nagekomen afspraak*

34,00

Telefonisch consult

43,50

Fysiofitness of Pilates 1x per week, tarief per maand (incl.9% btw)**

38,00

Fysiofitness en/ of Pilates 2x per week, tarief per maand (incl.9% btw)**

48,00

(sport)massage 30 minuten ***

30,00

nekmassage 20 minuten ***

20,00

Strippenkaart massage 5x ***

140,00

Strippenkaart massage 10x ***

270,00


* indien niet 24 uur vooraf wordt afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

** voor (echt)paren geldt een korting

*** Massages (geen fysiotherapie)

Aanpassing tarieven

Alle tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Dit wordt kenbaar gemaakt op deze website.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Wij hanteren geen jaarabonnement voor fitness. (tijdelijk) opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk, met in achtneming van 1 volle maand opzegtermijn. Uw recht op uw plaats in de groep komt hiermee ter vervallen.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
Image
Image