Waarderingen FYNN Fysio op Zorgkaart Nederland.

Vele klanten hebben de moeite genomen om na afloop van de behandeling een beoordeling te geven. Deze beoordelingen staan anoniem vermeld op Zorgkaart Nederland. Voor een overzicht van deze beoordelingen, klik HIER.

Kwaliteitsbeoordeling


Het belang van het cliënttevredenheidsonderzoek
Na het beëindigen van de behandeling wordt u per mail benaderd om deel te nemen aan het clienttevredenheidsonderzoek. Uw deelname aan dit onderzoek is heel belangrijk voor onze praktijk. Niet alleen om inzicht te krijgen over onze eigen praktijk (kwaliteit van zorg, accommodatie, aandachts- en verbeterpunten) maar ook omdat de uitkomst van dit cliënttevredenheidsonderzoek door de zorgverzekeraar gebruikt wordt voor de contractering in de komende jaren.

Open en transparant
Wij werken hard aan het behouden en optimaliseren van onze kwaliteit van zorg en dienstverlening. In het tabel hiernaast ziet u hoe de tevredenheidsscore op dit moment is. Wij zijn hierin open en transparant.

ZorgDNA

Voor de uitvoering van dit cliënttevredenheidsonderzoek hebben wij een overeenkomst met ZorgDNA. Zij zorgen voor het continue uitzetten van deze kwaliteitsmeting.

PREM
De PREM-vragenlijst Fysiotherapie (PREM staat voor Patient Reported Experience Measures) is een vragenlijst met 15 vragen die inzicht geeft in hoe de cliënten de door de praktijk geleverde fysiotherapeutische zorg hebben ervaren. Het eerste deel betreft de drie domeinen Praktijk, Behandelplan en Contact. Daarnaast worden er twee screenings-vragen gesteld of de respondent zelf is behandeld, of bijvoorbeeld namens een kind deze vragenlijst invult en op welke praktijklocatie. De overige vragen behandelen de Net Promotor Score, de algemene beoordeling en het effect van de behandeling.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.zorgdna.nl en/of www.qdna.nl.