FYNN Fysio is een SKF-label Keurmerkpraktijk; wat betekent dit? 

Bij FYNN Fysio staat de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel. Wij profileren ons als fysiotherapiepraktijk dat een stapje verder wil gaan op het gebied van kwaliteit van onze dienstverlening en de te bereiken behandelresultaten. Wij staan hiermee garant voor een optimale deskundigheid en bedrijfsvoering.

FYNN Fysio voldoet hiermee aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. Als u kiest voor FYNN Fysio dan bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificieerd met diverse specialismen.

Sinds 2012 wordt FYNN Fysio jaarlijks gevisiteerd en beschikt over de nodige kwaliteitscertificaten.

In 2021 heeft FYNN Fysio zowel de HKZ audit als de Keurmerk audit behaald. Op 1 juni 2023 heeft er een Keurmerk-evaluatiegesprek plaatsgevonden en in september 2023 vond de IVAK praktijkaudit inzake het praktisch kwaliteitsmanagementsysteem plaats. FYNN Fysio scoorde op alle onderdelen op of boven de norm.

Onze fysiotherapeuten nemen 4x per jaar deel aan peerreview-bijeenkomsten.

Wij worden gevisiteerd op onder andere de volgende onderdelen:

  • Praktijkorganisatie
  • Kwaliteitsontwikkeling
  • Ontwikkelen, samen leren en verbeteren
  • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsontwikkeling
  • Klanttevredenheid
  • Dataverzameling
  • Praktijkinrichting
  • Doelmatigheid- effectiviteit en passende zorg
  • Wet- en regelgeving
  • Aanvullende voorwaarden verzekeraars


Rugprogramma
In het najaar van 2022 is FYNN Fysio gestart met een specialistisch rugprogramma: de rug van FYNN.

Specialistisch centrum HENK
In 2023 heeft FYNN Fysio het specialistisch centrum voor Hoof- En Nekklachten, tinnitus, halsklachten en kaakproblemen opgericht.Specialistisch Centrum Henk – FYNN Fysio

Friese Coöperatie Fysiotherapie
FYNN Fysio maakt deel uit van de Friese Coöperatie Fysiotherapie. Samen werkt het beter. Als samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Friesland kunnen wij ons als individuele praktijk blijven verbeteren. Innovatieve projecten doen wij samen en wij zorgen voor een goede spreiding van onze dienstverlening over de provincie. 

En gezamenlijk komen we tot betere afspraken met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere organisaties. Samen zijn wij zichtbaar voor de cliënten, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders.

Nederlandse Zorgautoriteit.
Op 8 maart 2016 kreeg FYNN Fysio een steekproefbezoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het doel van dit bezoek was om na te gaan of wij op de juiste wijze declareren. Onze administratieve- en declaratie processen werden uitgebreid doorlopen door een team van 6 personen. De conclusie: FYNN Fysio voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen op het gebied van declareren, administreren en boekhouden.

Image
Image
Image